Samostatný účtovník

Bratislava, Bratislavský kraj - Hlavné úlohy: Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania Zabezpečovanie komplexného účtovného spracovania vybraných účtovných dokladov a účtovných operácií na samostatnom okruhu účtovnej jednotky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Zameranie činností : komplexné účtovné spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, kontrola vecnej a formálnej správnosti pokladničných dokladov, komplexné účtovné spracovanie pokladničných dokladov, účtovné spracovanie skladu, komplexné účtovné spracovanie Sociálneho fondu, vypracovanie a sledovanie čerpania rozpočtu Sociálneho fondu, kontrola mesačných a štvrťročných finančných a účtovných výkazov za samostatný okruh ÚJ, likvidácia a kontrola likvidácie cestovných príkazov zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalšie činnosti v zmysle pokynov priameho nadriadeného zamestnanca, resp. vedúceho štátneho zamestnanca. Jednozmenný pracovný režim. Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer Ponúkaný p... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok