Sourcer/Nákupca

Tatrabanka - Bratislava, Bratislavský kraj - Náplň práce Zodpovednosť za vývoj a realizáciu obstarávacích stratégií pri nákupe tovarov a služieb v súlade s obchodnými cieľmi banky. Pracovné úlohy a zodpovednosti: zodpovedá za prieskum trhu v pridelených kategóriách tovarov a služieb - získava a analyzuje informácie o trendoch a trhovom prostredí, v ktorom operujú dodávatelia, s cieľom aplikovať najlepšie praktiky a využiť možnosti (biznis trendy, trhové podmienky, nákladovú štruktúru dodávateľov a subdodávateľov, benchmarky) pre dosiahnutie najlepších obchodných podmienok pre banku v spolupráci s business vlastníkmi pripravuje a realizuje obstarávacie stratégie zodpovedá za prípravu a realizáciu výberových konaní vedie negociácie zmluvných podmienok a uzatvára zmluvy s dodávateľmi rieši s dodávateľmi porušovanie zmluvných podmienok a mimoriadne situácie zodpovedá za neustále vylepšovanie zmluvných podmienok zodpovedá za dosahovanie stanovených ukazovateľov výkonnosti a ich reporting pre pridelené kategórie spolupracuje... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok