Strategický nákupca

BALANCED HR s.r.o. - Bratislava, Bratislavský kraj - Description: Vytváranie stratégie získavania zdrojov v oblasti údržby Hodnotenie dlhodobých položiek plánovania, realizácie dopytu, analýza trhu, výber dodávateľov Zodpovednosť za vytvorenie a udržanie ročného plánu nákupu, stredno a dlhodobé plánovanie v súlade s obchodnými partnermi. Participácia na procese získavania zdrojov, účasť na hodnotiacich výboroch, Budovanie strategických vzťahov a partnerstiev vo vnútri aj s externými dodávateľmi... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok