Účtovník majetku a poistenia

Bratislava, Bratislavský kraj - Účtovník majetku a poistenia Ponúkaný plat: od 1100 € za mesiac Názov spoločnosti: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Text inzerátu: Náplň práce: Hľadáme šikovného človeka, ktorý si vie stanoviť priority a ktorý/-á vždy profesionálne, včas s úsmevom na tvári vyrieši úlohy súvisiace s účtovaním majetku a poistenia. - Mesačné spracovanie agendy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - Mesačné spracovanie agendy drobného investičného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii - Pravidelná inventarizácia majetku - Účtovanie PHM na interných účtovných dokladoch - Účtovanie poistiek spoločnosti - Riešenie náročnejších účtovných operácií komplexnejšieho charakteru vyžadujúcich si minimálne vedenie a kontrolu zo strany vedúceho odboru - Samostatné vedenie zverenej časti podvojného účtovníctva - Participácia na príprave mesačnej a ročnej závierky, rozpočtu spoločnosti - Odpovedanie na odborné otázky komplexnejšieho charakteru klientom a zamestnancom ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok