Účtovník/účtovníčka

Bratislava, Bratislavský kraj - Účtovník/účtovníčka Ponúkaný plat: 1040 € za mesiac Názov spoločnosti: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Text inzerátu: Náplň práce: Pracovná pozícia všeobecná účtovníčka: - zodpovedá za vykonávanie odborných účtovníckych prác vo všeobecnej učtárni, - spracúva účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov - zaúčtovanie účtovných prípadov, - zodpovedá za účtovanie dodávateľských - tuzemských a zahraničných faktúr, - zodpovedná za účtovanie odberateľských faktúr, - vykonáva účtovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, daňové a účtovné odpisy, - účtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest, účtovanie interných dokladov, - spracovanie mesačných daňových priznaní DPH , pripravuj hlásenia INTRASTu, súhrnný výkaz DPH, - zúčastňuje sa na príprave koncoročných závierkových a uzávierkových prác, daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Kontak... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok