Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - nemecký jazyk

Rusovce, Bratislava - Základná škola s MŠ, Bratislava-Rusovce Informácie o pracovnom mieste Miesto výkonu práce Vývojová 228, Bratislava-Rusovce Aprobácia Nemecký jazyk Termín nástupu 1.9.2018 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1.9.2018 Rozsah úväzku 50% Počet študentov školy 250 Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC Znalosť práce s PC, Word, Excel, práca s elektronickou žiackou knižkou a interaktívnou tabuľou Vzdelanie Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Ďalšie požiadavky Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, PT od 690,00 € - 944,00 €, zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov. Kontaktné informácie Adresa školy alebo zariadenia Vývojová 228 85110 Bratisl... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok