Vysokoškolský učiteľ - docent

Bratislava, Bratislavský kraj - Vysokoškolský učiteľ - docent Ponúkaný plat: 1200 € za mesiac Názov spoločnosti: Slovenská technická univerzita v Bratislave Text inzerátu: Náplň práce: Tvorivé riešenie najzložitejších úloh rozvoja vedy a techniky zamerané na rozvíjanie poznania v študijnom odbore, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej činnosti, vedenie prednášok, vedenie doktorandov, výskumná činnosť a zverejňovanie jej výsledkov, vedenie výskumných tímov, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu Výhody: - príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený § 152 Zákonníka práce, - príspevok na účasť na kultúrnych a športových podujatiach, - príspevok na rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, - príspevok na zdravotnú starostlivosť, - príspevok na sociálnu výpomoc, - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - dodatková dovolenka Kontaktovať zamestnávateľa:... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok