Pridať obchod

Cenník balíkov (v novom okne)
Vyberte si jeden z balíkov. Balík free je úplne zadarmo.

Informácie o obchode
Prajem si text o obchode vložit

text bez formátovania - čistý text
s formátovaním - prípadná zmena farby textu, hrúbky, veľkosti text, ... Možné vloženie 3 obrázkov do textu o obchode.

Stručný popis obchodu, služieb ...
Max. 20 riadkov

Môžete nám poslať súbor s textom o obchode, ktorý si prajete graficky upraviť (html). V súbore môžu byť vložené 3 obrázky, ktoré budú zobrazené v texte o firme. Povolené súbory sú: .txt, .rtf, .html, .odf, .pdf, .doc a .docx. Maximálna veľkosť súboru je limitovaná na 3MB.

Stručný popis obchodu, služieb ...
Max. 10 riadkov

Stručný popis obchodu, služieb ...
Max. 15 riadkov

Sem napíšte druh tovaru ktorý predávate napr. oblečenie, detská obuv, doplnky... alebo značky napr. Nike, adidas, Samsung ...
Max. 10 slov oddelených čiarkou.

Vaše kontaktné informácie

Nebude uvedené v profile firmy. Slúži pre prípadné skontaktovanie sa s Vami.

Fotogaléria

Vyberte si z ponuky koľko fotografii chcete vložiť do fotogalérie.
Povolené formátu sú: .gif, .jpg a .png. Veľkosť fotografii je obmedzená na 800 kB

Fotogaléria

Vyberte si z ponuky koľko fotografii chcete vložiť do fotogalérie.
Povolené formátu sú: .gif, .jpg a .png. Veľkosť fotografii je obmedzená na 800 kB