Súťaže a učitelia pomáhajú akademicky nadaným deťom zapadnúť aj naštartovať špičkové kariéry

14. septembra 2021

Žiaci a študenti, ktorí nejakým spôsobom vynikajú, nemajú v slovenskom školskom systéme veľa príležitostí dostať toľko podnetov, koľko potrebujú. Učitelia sa počas bežných vyučovacích hodín nestíhajú špeciálne venovať nadaným deťom, ktoré sa chcú nejakej oblasti venovať hlbšie a možno sa pri zvyčajnom tempe vyučovania aj nudia. Pre tieto deti a tínedžerov môže byť riešením mimoškolská činnosť v podobe olympiád a súťaží. Hlavne v prírodovedných predmetoch sa tak dostanú k zaujímavým problémom a náročnejšiemu učivu. Ak viete o učiteľoch matematiky, fyziky, informatiky, chémie či biológie, ktorí sa deťom venujú nad rámec bežného vyučovania, nominujte ich do 20. septembra 2021 na Cenu Dionýza Ilkoviča.Za obrovský prínos považuje mimoškolské aktivity aj Matej Sapák, riaditeľ súkromnej strednej školy Leaf Academy v Bratislave. Sám ako žiak vyrástol na predmetových olympiádach a korešpondenčných...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk