Vláda má rokovať aj o zmene volebného zákona

16.09.21

Volebné moratórium by sa malo skrátiť na 48 hodín pred dňom konania volieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorých má vo štvrtok rokovať vláda.Návrh ráta s viacerými úpravami, zjednocuje napríklad nárok na odmeny pre členov volebných komisií a zavádza tiež nový limit pre počet členov okrskových volebných komisií v Bratislave a Košiciach, po novom ich má byť najmenej sedem.

Zákon o vodárenskej infraštruktúre

Na programe je aj návrh legislatívnej úpravy zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Jedna zo zmien, ktorú prináša, je obmedzenie vlastníctva verejnej vodárenskej infraštruktúry len na subjekty verejného práva - obce, skupiny obcí, prípadne spoločnosti s majetkovou účasťou obce či skupiny obcí.Rovnako budú ministri rokovať aj o ďalšej legislatívnej úprave z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP)...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk