V Bratislave sa bude zbierať KUCHYNSKÝ odpad. Projekt odštartuje v TEJTO mestskej časti

25. septembra 2021

Zdroj:
TASR/Erika Ďurčová

Hlavné mesto si pre zavedenie bioodpadu z kuchýň domácností obstaralo štúdiu.

25. september 2021

Správy
Samospráva

25. september 2021

Správy
Samospráva

Hlavné mesto si pre zavedenie bioodpadu z kuchýň domácností obstaralo štúdiu.

Zdroj:
TASR/Erika Ďurčová

Mesto Bratislava sa pripravuje na povinnosť zaviesť zber kuchynského
biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti najneskôr od 1. januára
2023. Navrhlo preto novelizovať aj všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Vo...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk