Nemocnica má nový prístroj, vyšetrí deti formou HRY

30. septembra 2021

Zdroj:
TASR

Prístroj sa používa na diagnostiku a liečbu detí s tupozrakosťou, poruchami binokulárneho videnia, škúlenia a iných očných ochorení.

30. september 2021

Rôzne
Správy

30. september 2021

Rôzne
Správy

Prístroj sa používa na diagnostiku a liečbu detí s tupozrakosťou, poruchami binokulárneho videnia, škúlenia a iných očných ochorení.

Zdroj:
TASR

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) získal nový prístroj, ktorý
umožní vyšetriť detských pacientov s poruchami zraku formou hry. Stal sa
súčasťou prístrojového vybavenia...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk