Na Univerzite Komenského sa vážne obávajú o budúcnosť vysokého školstva

11. októbra 2021

Predstavitelia univerzity tvrdia, že niektoré prvky pripravovanej novely ohrozujú súčasný model fungovania akademickej samosprávy verejných vysokých škôl.Zástupcovia akademickej obce Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vyjadrili počas pondelkového zasadnutia vážne obavy o budúcnosť slovenského vysokého školstva. Zúčastnilo sa na ňom vedenie UK, predsedníctvo akademického senátu UK, dekani fakúlt UK, predsedovia akademických senátov fakúlt a ďalší predstavitelia univerzity. TASR o tom informovala Martina Mášiková z rektorátu UK.

Autonómia napr. pri voľbe rektora

UK víta snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR revidovať zákonné pravidlá fungovania vysokých škôl v SR tak, aby sa tieto pravidlá spružnili a umožnili čo najširšiu autonómiu vysokých škôl. „Naďalej však dôrazne trváme na tom, že niektoré prvky pripravovanej novely zákona o vysokých školách ohrozujú súčasný model fungovania...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk