Čo spája Jesenského,Tajovského a Viesta? Pripomína to nová tabuľa na Grösslingovej ulici

13.11.20

14. november 2020ESL
Rôzne
Správy

Na budove banky v centre Bratislavy pribudla tento týždeň pamätná tabuľa. Pripomína ľudí, ktorí sa výrazne pričinili o vznik Československa.

Zdroj:
Matica slovenská

Na Grösslingovej ulici bola kedysi Banka československých légií.
Legionári boli hlavnou vojnovou zložkou zahraničného odboja v čase prvej
svetovej vojny a mali veľkú zásluhu na tom, že v roku 1918 vznikla
Československá republika.

Masarykov program

„Pomohli presadiť program Masaryka, Štefánika a Beneša.
V legionárskych zložkách bolo aj niekoľko tisíc Slovákov, medzi nimi aj
mnohí intelektuáli, politici a podnikatelia, činní v medzivojnovom období.
Legionármi boli viacerí spisovatelia napríklad Janko Jesenský alebo Jozef
Gregor Tajovský, ale aj generál Rudolf Viest, ktorý potom v druhej svetovej
vojne zohral...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk