Petržalka sa dočkala. Začala sa výstavba pokračovania električky - Regióny - Správy

22. novembra 2021

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky. Mesto vo štvrtok minulý týždeň začalo výstavbu predĺženia električkovej trate po Janíkov dvor odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones S.A., Cedis a Hant BA). Celková hodnota zákazky je 74 585 993,96 eura bez DPH.

„Práce budú realizované súčasne na viacerých stavebných objektoch pozdĺž novej trate. Vzhľadom na to, že nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať, nevyhnutne vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia," upozornilo hlavné mesto.
Jedna z prvých aktivít, ktoré sa majú začať už tento týždeň, je odstraňovanie stromov a náletových drevín z priestoru trasy novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí. „Tieto dreviny budú nahradené výrazne väčším množstvom nových stromov a zelene,"...

0

Celý článok na spravy.pravda.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk