Bratislava chce byť v roku 2030 mestom s trvalo udržateľným spôsobom mobility

3. januára 2022

Samospráva plánuje využívať zmodernizované električkové trate.BRATISLAVA. Mesto Bratislava chce byť v roku 2030 metropolou s trvalo udržateľným spôsobom mobility, kde 70 percent ciest bude realizovaných environmentálne priaznivými spôsobmi dopravy (verejná osobná doprava, bicykel, peší presun) a 30 percent bude naďalej pripadať na individuálnu automobilovú dopravu.Ide o jednu z vízií samosprávy v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Bratislava 2030. "Verejná osobná doprava a cyklistická doprava bude podporovaná na úkor individuálnej automobilovej dopravy s cieľom poskytovať kvalitné, komfortné a dostupné cestovanie," píše mesto vo vízii v časti mobility.Samospráva plánuje vo verejnej doprave využívať nové a zmodernizované električkové a trolejbusové trate. V autobusovej doprave sa má zvýšiť podiel bezemisných vozidiel."Chodci budú mať k dispozícii viac peších...

0

Celý článok na bratislava.sme.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk