Žiadosti o dotácie možno podávať do 17. januára

05.01.22

Dotácie je možné dostať v štyroch oblastiach, kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka.BRATISLAVA. Žiadateľom o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) ostávajú necelé dva týždne na predloženie projektu. "Schéma je otvorená do 17. januára, a to v štyroch oblastiach podpory, ako kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka," pripomína hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman o BRDS, v ktorej na rok 2022 alokoval kraj sumu 2,1 milióna eur.Na podporu kultúry je vyčlenených 700 000 eur, na projekty zamerané na edukáciu a voľnočasové aktivity mládeže alokovali 84 000 eur, žiadatelia v prípade športových projektov sa môžu uchádzať o dotácie v celkovej sume 616 000 eur, projekty zamerané na environmentálne aktivity podporí kraj sumou 700 000 eur.Žiadosti je možné podávať do 17. januára 2022 do 12:00, a to...

0

Celý článok na bratislava.sme.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk