VIZUALIZÁCIE: Zanedbaná lokalita so smutnou históriou sa premení na atraktívny areál

24. novembra 2020

24. november 2020Správy
Samospráva

Projekt ráta so zachovaním historických stavieb, či už väčších, alebo viacerých menších objektov, ktoré majú svoje hodnoty a spoločne tvoria celkový kontext prostredia.

Zdroj:
Bratislavský samosprávny kraj

Rozsiahly priestor v lokalite bývalej továrne na bratislavskej Patrónke
by sa mal v najbližších rokoch premeniť na viacúčelový areál
s využitím pre školstvo, kultúru, umenie, športové podujatia, či
ďalšie voľnočasové aktivity. Ideový zámer, ktorý Bratislavský
samosprávny kraj (BSK) pripravuje v spolupráci so súkromným sektorom,
pamätá aj na pripomenutie histórie tohto územia. Prvé viditeľné výsledky
revitalizácie majú byť realitou v roku 2022.

Zanedbaný areál

V súčasnosti sú budovy, ktoré sú v areáli patriacom BSK,...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk