Prezidentka podpísala novelu zákona o štátnom občianstve

7. marca 2022

Slovenské občianstvo si majú po novom udržať občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo, „ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti". BRATISLAVA: Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o štátnom občianstve, v zmysle ktorej Slováci nebudú musieť prichádzať o slovenské občianstvo po prijatí cudzieho, pokiaľ preukážu najmenej päťročný pobyt v cudzine. Hovorca prezidentského úradu Martin Strižinec skonštatoval, že po posúdení novely prezidentka nenašla jej protiústavnosť. V rámci riadneho legislatívneho procesu by hlava štátu uvítala aj ďalšie snahy o zjemnenie zmeny mechanizmu straty štátneho občianstva.„V súvislosti s výhradami voči novele je potrebné dôsledne rozlišovať medzi zmenou zákona o štátnom...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk