Akropola Kremnica nezaspala. Počas koronakrízy spustila projekt: Neži v bubline. Ži online!

2. decembra 2020

2. december 2020Tlačové správy

Online prenosy živej kultúry organizované v rámci projektu Kultúra pre znevýhodnených.

Zdroj:
Akropola Kremnica

Kultúrne centrum Akropola Kremnica sa rozhodlo v mesiacoch november
a december zorganizovať online kultúrne podujatia, zamerané na kultúru pre
znevýhodnených. Zámerom je totiž sprístupniť umenie nie len širokej
verejnosti ale aj takým skupinám, ktoré nemajú toľko možností sa k nemu
dostať. Preto sú mnohé tlmočené napríklad do posunkového jazyka, alebo
vysielané v detských domovoch. Ideovo sa program v prvom rade venuje najmä
témam ako sú: rodina či výchova detí a tiež boj proti násiliu
a extrémizmu.

Zdroj:

Akropola Kremnica

Myšlienka projektu NEŽI...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk