Lekáreň u Salvatora plánujú zrekonštruovať

7. júna 2022

Magistrát vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk. Cenu odhaduje na 250 000 eur bez DPH.BRATISLAVA. Budovu Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, plánujú zrekonštruovať.Hlavné mesto preto vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk. Cenu odhaduje na 250 000 eur bez DPH."Predmetom zákazky je vykonanie stavebných a reštaurátorských prác v zmysle záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu," uviedlo mesto vo výzve.V predloženej ideovej štúdii napríklad spomína, že je z pohľadu pamiatkovej ochrany potrebné obnoviť zachované hodnotné stavebné konštrukcie, ktorými sú najmä keramická podlaha "oficíny", stropná výzdoba v oboch predných priestoroch.Taktiež dochované výplne otvorov – výklady, okná, dvere služobného vstupu či drevené schodisko do lekárnického bytu. Zároveň taktiež informuje, že nájomcom obnovenej prevádzky by mala byť...

0

Celý článok na bratislava.sme.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk