Karlova Ves sa zazelená. Získala na to vyše milióna eur

5. decembra 2020

6. december 2020ESL
Správy
Samospráva

Karlovej Vsi sa podarilo získať nečakané financie, ktoré použije na "zelenú" obnovu škôl.

Zdroj:
Karlova Ves

Karlovej Vsi sa podarilo získať z grantov Nórska a štátneho rozpočtu
Slovenskej repubiky 1,4 milióna eur na realizáciu Klimatického akčného
plánu. Vďaka týmto prostriedkom čaká Materskú školu na Kolískovej 14 a
Základnú školu Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 hĺbková zelená
obnova. Na karloveských námestiach a uliciach pribudne aj množstvo zelene. To
všetko s cieľom zmierňovania dopadov a prispôsobovanie sa
zmene klímy.

Zelené školy

„Na projekt tohto charakteru a rozsahu by sme nikdy nemali
dostatok finančných prostriedkov. Vždy dostanú prednosť investície do
chodníkov, schodísk, školských jedální a podobne, ktorých je nekonečný
rad. Táto...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk