Sudcovská rada v Košiciach kritizuje zrušenie tamojšieho krajského súdu

6. decembra 2020

Výsledkom reformy súdnej mapy bude zrušenie dlhodobo funkčných, personálne vybavených, odborne erudovaných, historicky dlhodobo existujúcich krajských súdov v Košiciach a Bratislave, so špecializáciou na všetky druhy agendy.Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Košiciach na to upozorňuje v stanovisku, ktoré si osvojilo aj Plénum KS v Košiciach.Sudcovia poukazujú na to, že v návrhu reformy absentujú kritériá pre rozhodnutie zriadiť odvolacie súdy len v Prešove, Trnave a Banskej Bystrici. „Okrem uvedenej centrálnej polohy sa z materiálu dozvedáme iba jediný dôvod pre zrušenie Krajského súdu v Košiciach a tiež v Bratislave, a to potrebu pretrhnúť väzby medzi prvostupňovými a odvolacími súdmi v týchto dvoch najvýznamnejších hospodárskych centrách v záujme predchádzať korupcii,“ dodali.Sudcovská rada KS v Košiciach zároveň spochybňuje, že by mohla reforma v navrhovanej podobe prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk