VšZP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v Bratislave

2. augusta 2022

Zdroj:
VšZP

Predmetom predaja je budova s pozemkami na ulici Ferienčíkova č. 20 v Bratislave – mestská časť Staré mesto.

2. august 2022

Tlačové správy

2. august 2022

Tlačové správy

Predmetom predaja je budova s pozemkami na ulici Ferienčíkova č. 20 v Bratislave – mestská časť Staré mesto.

Zdroj:
VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851
04 Bratislava – mestská časť Petržalka ako vyhlasovateľ vyhlasuje
podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk