Ďakujeme deťom za ich dobré skutky: Čítajte, zdieľajte, inšpirujte sa!

12. októbra 2020

12. október 2020Tlačové správy

Jubilejný 20. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdroj:
Detskycin.sk

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú
formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich
rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že pomoc a
spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na
školách a majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a
cez ich priamu skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnosti. Práca
s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom
žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú. Posolstvo detí je akceptované ako
rovesníkmi tak dospelými a...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk