Epidemická situácia v Bratislave je podľa Valla vážna a radikálne sa zhoršuje - Regióny - Správy

8. decembra 2020

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
spracováva Váš e-mail za účelom poskytovania bezplatných e-mailových služieb Pravda.sk ("Spravodajstva na e-mail"),
na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr do 7 dní po odhlásení odberu
všetkých e-mailových služieb, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú
bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu
zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným prevádzkovateľovi služby.
Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť...

0

Celý článok na spravy.pravda.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk