Bratislavčania, triedite kuchynský bioodpad? Vyvarujte sa TÝCHTO chýb

7. septembra 2022

Zdroj:
OLO a.s.

Jednou z najzásadnejších chýb je voľné vhadzovanie kuchynského bioodpadu do zbernej nádoby.

7. september 2022

Správy
Samospráva

7. september 2022

Správy
Samospráva

Jednou z najzásadnejších chýb je voľné vhadzovanie kuchynského bioodpadu do zbernej nádoby.

Zdroj:
OLO a.s.

Napriek tomu, že si mnohí Bratislavčania osvojili princípy správneho
triedenia kuchynského bioodpadu v hnedých zberných nádobách, eviduje
mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) stále viaceré nedostatky.

Správne triedenie

Priestor na zlepšenie vidí OLO...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk