Dobrá správa pre životné prostredie: Odpad budeme spaľovať ekologicky

12.12.20

13. december 2020Rôzne
Správy

Prioritou mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpaduje modernizácia a ekologizácia spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle.

Zdroj:
TASR

Spoločnosť OLO chce, aby Bratislava mala pre obdobie minimálne ďalších
20 rokov k dispozícii spaľovňu, ktorá bude spĺňať a dodržiavať
najprísnejšie environmentálne štandardy.

Alternatíva

Inštitút environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia
SR zverejnil analýzu, v ktorej konštatuje, že výstavba tretieho kotla
v bratislavskej spaľovni je finančne aj spoločensky návratný projekt,
avšak nie je potrebný na splnenie cieľov skládkovania a recyklácie. Ako
alternatívne navrhuje inštitút vybudovanie centra opätovného použitia a
podporu triedeného zberu kuchynského bioodpadu v podobe zabezpečenia
zberných nádob, košíkov a vreciek na zber...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk