STU plánuje spoluprácu so Slovenskou správou ciest i spoločnosťou IBM

16. decembra 2022

Cieľom spolupráce je zaviesť do praxe najnovšie technológie v oblasti výstavby a rekonštrukcie ciest.Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave bude spolupracovať so Slovenskou správou ciest (SSC). Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v uplynulých dňoch podpísala SSC a rektor STU v Bratislave Oliver Moravčík. Informuje o tom univerzita na svojom webe.Cieľom spolupráce je zaviesť do praxe najnovšie technológie v oblasti výstavby a rekonštrukcie ciest. Memorandum vytvára rámec dlhodobej spolupráce pri príprave, realizácii a správe projektov, tvorbe technických predpisov, príprave kvalifikovanej pracovnej sily a podpore pravidelných vzdelávacích aktivít v oblasti cestného hospodárstva. Súčinnosť a zdieľanie vedeckých výsledkov sa bude zabezpečovať najmä prostredníctvom účasti na prieskumoch, analýzach, štúdiách, súčinnosti pri koncipovaní tém diplomových a doktorandských prác či účasti na konferenciách a...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk