Pred sto rokmi sa narodila prvá slovenská farárka

31. decembra 2022

Napriek odporu časti cirkvi a totalitného režimu sa prvá slovenská evanjelická farárka Darina Bancíková nikdy nevzdala.Pre prvú evanjelickú farárku Darinu Bancíkovú bol 15. júl 1951 nezabudnuteľným dňom. Práve vtedy totiž vstúpila spoločne s ďalšími siedmimi mužmi do kňazskej služby. Do konca života ten deň popisovala ako veľký a významný a pamätala si presné žalmy, ktoré kázala. Nie každý však s jej ordináciou súhlasil.Dôkazom bol aj fakt, že v ten deň vstupovali do služby ďalší siedmi noví farári, no tí v duchu výrokov apoštola Pavla – že žena má v zhromaždení mlčať – odmietali pokľaknúť pred oltárom v jej prítomnosti. Poprosili o oddelený obrad vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.Napriek odporu časti budúcich kňazov sa Bancíková v ten deň stala prvou evanjelickou farárkou. Na štúdium teológie sa pritom prihlásila bez istoty, že si niekedy oblečie kňazské rúcho. A hoci už počas...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk