Čestným občanom Bratislavy sa stal Ján Pavol II. Sovietskemu diktátorovi titul konečne zrušili

17. decembra 2020

18. december 2020Správy
Samospráva

Pre zrušenie čestného občianstva Klementovi Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi sa rozhodlo hlavné mesto pre ich konanie, ktoré nebolo zlučiteľné s takýmto ocenením.

Zdroj:
TASR

Mesto Bratislava odňalo čestné občianstvo sovietskemu diktátorovi
Josifovi Stalinovi a prvému komunistickému prezidentovi Československa
Klementovi Gottwaldovi. Čestné občianstvo, naopak, udelilo in memoriam
pápežovi Jánovi Pavlovi II. Vo štvrtok (17. 12.) o tom rozhodlo
bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Výnimočný vzťah k Slovensku

Návrhom na udelenie čestného občianstva Bratislavy Jánovi Pavlovi II. sa
mesto zaoberalo na základe návrhu Jána Figeľa, predsedu Správnej rady
Nadácie Antona Tunegu. V liste bratislavskému primátorovi Matúšovi Vallovi
Figeľ uviedol, že Ján Pavol II. sa významným...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk