Ktoré okresy sú na tom NAJLEPŠIE?

27. januára 2023

Zdroj:
UK PU

Najvzdelanejší obyvatelia majú trvalé bydlisko práve v Bratislavskom kraji.

27. január 2023

Rôzne
Správy

27. január 2023

Rôzne
Správy

Najvzdelanejší obyvatelia majú trvalé bydlisko práve v Bratislavskom kraji.

Zdroj:
UK PU

Najvzdelanejší obyvatelia s trvalým bydliskom sú v Bratislavskom kraji.
S najvyššou vzdelanostnou úrovňou dominujú hlavne okresy Senec a
Pezinok. Na druhej strane spektra sú okresy Revúca, Rimavská Sobota,
Kežmarok, Gelnica a Veľký Krtíš. TASR o tom informovala hovorkyňa
Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB)...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk