Koruny petržalských stromov obkolesili remene. Čo to znamená?

22. decembra 2020

22. december 2020ESL
Správy
Samospráva

Samospráva Petržalky sa snaží o také opatrenia, aby nemusela dreviny píliť.

Zdroj:
Jakub Kuruc

Mestská časť Bratislava-Petržalka má za cieľ zabezpečiť prevádzkovú
bezpečnosť stromov v areáloch materských a základných škôl. Na 16-tich
vybraných drevinách z preventívnych dôvodov pristúpilo oddelenie
životného prostredia k osadeniu dynamických bezpečnostných väzieb.

Riziko

Úlohou väzieb je korunové istenie tých stromov, ktoré môžu
predstavovať stabilizačné riziko.

„Bezpečnostné väzby zabezpečujú nestabilné časti koruny
stromov vďaka čomu je možné predísť poškodeniu, v prípade odlomenia,
škodám na majetku, či zdraví,“ informoval Jakub Kuruc
z petržalského referátu čistoty a poriadku.

Koncom tohto roka boli...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk