Šíriaci sa ZÁPACH a chemikáliami znečistená zem: Odborníci kontrolujú stavbu Klingerky

16. februára 2023

Zdroj:
JTRE

Obyvatelia v podnete žiadali preveriť, či kontaminovaná pôda po bývalej fabrike je spracovávaná a uskladňovaná podľa noriem bezpečnosti.

16. február 2023

Rôzne
Správy

16. február 2023

Rôzne
Správy

Obyvatelia v podnete žiadali preveriť, či kontaminovaná pôda po bývalej fabrike je spracovávaná a uskladňovaná podľa noriem bezpečnosti.

Zdroj:
JTRE

Obyvatelia v okolí projektu Klingerka 2 a 3 cítia v ovzduší šíriaci
sa zápach zo zeminy, ktorá je skladovaná na hranici s domami. Slovenská
inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preto začala...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk