Staré vraky zaberajú parkovacie miesta: Ako sa ich môžeme zbaviť?

28. decembra 2020

28. december 2020ESL
Správy
Samospráva

V Petržalke sa podarilo tento rok odstrániť viac ako 200 vrakov vozidiel. Ďalšie desiatky sú na rade.

Zdroj:
Petržalka

Oddelenie životného prostredia Miestneho úradu Petržalky odoslalo, alebo
umiestnilo na vozidlá za rok 2020 viac ako 200 výziev na odstránenie
nepojazdných vozidiel.

Náročný proces

„Na základe výzvy mestskej časti bolo dobrovoľne
odstránených 154 vrakov vozidiel. Ide o nepojazdné vozidlá, dlhodobo
odstavené vozidlá, vozidlá bez platnej STK a podobne. Mestskou časťou bolo
odstránených 51 vozidiel,“ uviedla vedúca oddelenia
životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Petržalský referát čistoty a poriadku na odstraňovaní vozidiel
spolupracoval na základe zmluvy s autorizovanou spoločnosťou na zber a
spracovanie...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk