Zamrznutý Dunaj v minulosti: Voda a kusy ľadu zaplavili mesto, niekoľko ľudí prišlo o život

2. januára 2021

3. január 2021Rôzne
Správy

Dunaj s plávajúcimi kusmi ľadu je v dnešných časoch skôr atrakciou ako bežným javom. V minulosti boli ničivé následky ľadových krýh oveľa masívnejšie a nebezpečnejšie.

Zdroj:
TASR

V ostatných rokoch zažívame v Bratislavskom kraji iba miernu zimu. No
nebolo to vždy tak.

Ľadoborce v akcii

V januári v roku 2006 bol na čas vydaný zákaz plavby po Dunaji
v úseku medzi Bratislavou a Komárnom. Obdobný zákaz prijalo vtedy aj
Rakúsko na hornom toku Dunaja. Po rieke sa plavili početné ľadové kryhy,
ktoré ohrozovali bezpečnú plavbu lodí. Zamrzol aj prívodný kanál na
vodnej zdrži Hrušov až po Jarovecké rameno. Ľady na priehrade v Čunove
lámali ľadoborcami a odvážali ich do starého koryta Dunaja. Kvôli
extrémnym mrazom boli zatvorené aj vodné vráta na...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk