Mesto bude zbierať vianočné stromčeky po novom. Začína v Starom Meste

4. januára 2021

4. január 2021ESL
Správy
Samospráva

Samospráva sa snaží zlepšiť komfort obyvateľov pri odvoze vianočných stromčekov. Štartuje ho po sviatku Troch kráľov.

Zdroj:
TASR/Henrich Mišovič

Bratislava zavádza pre rok 2021 systematický zber stromčekov, v rámci
ktorého sa budú z jednotlivých mestských častí odvážať pravidelne
v určené dni. V roku 2021 sa takisto uskutoční pilotný zber vianočných
stromčekov z drevených ohrádok.

Čistota

Cieľom nového systematického riešenia zberu a odvozu vianočných
stromčekov je, aby boli zbierané organizovane a aby neznečisťovali verejné
priestranstvá a zberné hniezda tak ako po minulé roky a nerozfúkaval ich
vietor.

„Vyzbierané vianočné stromčeky materiálovo zhodnotíme
v kompostárni. Obyvatelia bytoviek budú môcť stromčeky ukladať na
obvyklé odvozné miesto...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk