V Petržalke pribudli komunitné kompostoviská. Kde ich nájdete?

5. januára 2021

5. január 2021ESL
Správy
Samospráva

Samospráva Petržalky vzdeláva o starostlivosti o zeleň už deti v škôlkach.

Zdroj:
OLO a.s.

Jedným z nosných projektov petržalskej samosprávy je podpora
vzdelávania v oblasti environmentalistiky na materských školách
prostredníctvom projektu Spoločne EKO. Inicioval ju starosta mestskej časti
Ján Hrčka. Zapojené školy s podporou oddelenia životného prostredia
realizujú na základe daných tém vlastné projekty.

Ekologický úrad

Keďže chce ísť miestna samospráva príkladom oddelenie životného
prostredia začalo pracovať aj na adaptácii projektu Spoločne EKO – úrad.
V rámci neho sa v spolupráci s vicestarostkou Janou Hrehorovu podarilo
napríklad umiestniť koše na zber použitých zubných kefiek. Realizovať a
umiestňovať sa tiež budú informačné oznamy k správnemu...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk