Koronavírus: STU zaviedla dištančnú formu vzdelávania do 24. januára

7. januára 2021

Do 24. januára sa majú uskutočňovať vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave dištančnou metódou. Vyplýva to z nového príkazu rektora STU Miroslava Fikara v súvislosti s aktuálnymi sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami.O konkrétnom postupe pri realizácii dlhodobých experimentov budú zainteresovaní zamestnanci informovaní na úrovni fakúlt.„Študenti, ktorí sa k 1. januáru nenachádzali v ubytovacích zariadeniach STU, sa do 24. januára nemôžu vrátiť do ubytovacieho zariadenia vzhľadom na zákaz vychádzania a cestovania medzi okresmi," uvádza sa na webe univerzity. Tí študenti, ktorí k 1. januáru boli v ubytovacom zariadení, môžu v ňom počas obdobia zákazu vychádzania zostať za dodržania podmienok stanovených v uznesení vlády a v interných predpisoch študentských domovov.Podmienky práce zamestnancov určia dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk