Petržalka mení parkovaciu politiku: Máte viac ako dve autá? Budete platiť!

14. januára 2021

14. január 2021ESL
Správy
Samospráva

Petržalka zredukuje počet áut registrovaných do parkovacieho systému. Pribudnú aj návštevnícke hodiny.

Zdroj:
bratislava.dnes24.sk

Po 15 mesiacoch od zavedenia Petržalského parkovacieho systému prichádza
mestská časť so zavádzaním nových pravidiel, ktoré sa dotknú
1100 obyvateľov s trvalým pobytom. Podľa novely všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní už rezidenti nebudú môcť
využívať výhody bezplatného rezidenčného parkovania, ak majú viac ako
2 vozidlá na jednu osobu a 3 na jeden byt. Reguláciou počtu vozidiel
mestská časť reaguje na vzájomnú kompatibilitu s celomestskou parkovacou
politikou, ktorá by do platnosti mala vstúpiť v októbri tohto roka.

Podrobnosti

„Od januára 2021 platí, že jeden rezident...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk