Rozpadávajúce sa terasy pri panelákoch sa konečne dočkajú obnovy. Kto môže žiadať dotáciu?

15. januára 2021

15. január 2021Správy
Samospráva

Mesto Bratislava podporí revitalizáciu verejných terás dotáciou určenou vlastníkom terás. Na tento účel vyčlenilo mesto v rozpočte sumu 20-tisíc eur.

Zdroj:
Bratislava - Petržalka

Kvalita verejného priestoru sa významnou mierou podieľa na kvalite života
v mestách. Jedným z prvkov verejného priestoru v meste sú aj verejne
prístupné pochôdzne terasy, ktorých časť je v súkromnom vlastníctve.
Mnohé z týchto terás sú dlhodobo v zlom technickom stave.

Pilotný projekt

Mestské zastupiteľstvo schválilo na decembrovom zasadnutí pilotný
projekt dotácií, ktoré mesto poskytne majiteľom terás na ich
revitalizáciu. Na tento účel vyčlenilo mesto v tomto roku sumu 200-tisíc
eur, o ktorú sa môžu uchádzať vlastníci terás, respektíve
ich častí.

„Dotačnou...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk