Kam na strednú školu? Spoznajte Obchodnú akadémiu na Dudovej ulici

1. februára 2021

1. február 2021

Tlačové správy

Obchodná akadémia v Petržalke na Dudovej ulici je škola s dlhoročnou tradíciou. Ako moderná škola reagujeme na potreby pracovného trhu a záujem žiakov a rodičov o štúdium cudzích jazykov.

Zdroj:

Obchodná akadémia Dudova

V budúcom školskom roku otvárame okrem troch tried 4-ročného štúdia
obchodnej akadémie so zameraním aj na rozšírenú športovú prípravu
a marketing vo finančných službách tiež dve bilingválne triedy obchodnej
akadémie.

Žiaci bilingválneho štúdia sú pripravení vykonať maturitnú skúšku
z anglického jazyka na úrovni C1.

Bilingválne štúdium

V prvom...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk