Evanjelický zbor v Starom Meste je dúhový: Podporuje aj inak orientovaných veriacich

4. februára 2021

4. február 2021

Rôzne
Správy

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Starom Meste zriadil linku dúhových veriacich.

Zdroj:
Andrzej Mikulski

Medzi ľuďmi s inou ako heterosexuálnou orientáciou je veľa veriacich,
no len málokto si dokáže predstaviť, čomu všetkému musia čeliť. Už len
to, že v niektorých kostoloch počúvajú, že páchajú ťažké hriechy, je
pre nich náročné. Viacerí sa však sťažujú aj na to, že im niektorí
kňazi odmietajú poskytovať sviatosti. O to potešujúcejší je postoj
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v Starom Meste.

Dané Bohom

„Sexuálna orientácia či rodová identita je nám Bohom
darovaná a nemala by nám brániť v plnej účasti na živote...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk