Električka až na koniec Petržalky: Vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa druhej etapy radiály

22. októbra 2020

22. október 2020KAW
Správy
Samospráva

Električka by nás mala odviezť po Janíkov dvor najneskôr v decembri 2023.

Zdroj:
TASR

Konečne sa v procese výstavby petržalskej električkovej radiály pohli
veci dopredu. Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie
električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje
na prvú etapu električkovej trate Jesenského – Jungmannova. Ukončenie
verejného obstarávania je naplánované do septembra 2021. Predpokladaná
hodnota zákazky je 90 miliónov eur.

Pribudne 7 zastávok

„Vyhláseniu verejného obstarávania predchádzala povinná
kontrola podkladov Ministerstvom dopravy SR, ktoré je v danom projekte
riadiacim orgánom. Ešte v deň doručenia výslednej správy z kontroly
ministerstva, hlavné mesto odoslalo oznámenie...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk