Na Draždiaku šarapatí vtáčia chrípka. Otužilci však ďalej plávajú medzi labuťami

11. februára 2021

11. február 2021
KAW
Rôzne
Správy

Vtáčia chrípka sa medzi zvieratami rýchlo šíri a preto buďte aj naďalej mimoriadne obozretní. Prípadné podozrenie na nákazu je potrebné nahlásiť.

Zdroj:

CHKO Dunajske luhy

Výskyt vtáčej chrípky na Slovensku potvrdilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR už v polovici januára. Nákaza
bola potvrdená u uhynutej labute z vodnej plochy Veľký Draždiak
v Petržalke. Ide o kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N5.

Hromadný úhyn labutí

O tom, že vtáčia chrípka zúri medzi vtáctvom aj naďalej, svedčí
nález veľkého počtu uhynutých labutí. „Tento trend,...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk