Na konci s dychom po COVID-19: Intenzívna a komplexná rehabilitácia vracia späť do života

12. februára 2021

12. február 2021

Tlačové správy

OXYMED, centrum hyperbarickej oxygenoterapie v Piešťanoch prichádza ako prvé na Slovensku s unikátnym terapeutickým programom, ktorý je jedinečne založený na kombinácii účinkov na telesné aj duševné zdravie.

Zdroj:
ADELI Medical Center

Stále na pokraji síl a na konci s dychom – tak sa cítia tisíce
pacientov po prekonaní COVID-19. Nemôžu sa vrátiť do života, nie sú
schopní kvôli chorobným príznakom, vrátiť sa do práce.
COVID-19 zanecháva štrukturálne aj funkčné zmeny orgánov, dýchacích
ciest, kardiovaskulárneho alebo nervového systému. Dlhotrvajúce následky
ochorenia COVID-19 je nutné liečiť intenzívnou rehabilitáciou.
Piešťanské centrum hyperbarickej terapie OXYMED vyvinulo...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk