Petržalčania ohromili: Do sčítania sa zapájajú vo veľkom!

16. februára 2021

16. február 2021

Správy
Samospráva

V pondelok 15. februára sa na Slovensku spustilo historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľstva. Petržalka má prvé priebežné výsledky.

Foto: Katarína Winklerová
/
Zdroj:
Dnes24.sk

V najľudnatejšej bratislavskej mestskej časti sa hneď v prvý deň
sčítalo 19 032 ľudí, čo predstavuje cca 16% z obyvateľov s trvalým
alebo prechodným pobytom v Petržalke.

Dôležité

Sčítanie obyvateľov vníma mestská časť ako veľmi podstatný krok
z pohľadu demografie aj ekonomického rozvoja obcí.

„Je jedinečnou príležitosťou nás všetkých na získanie
užitočných údajov o demografickej štruktúre obyvateľstva
Petržalky,“ povedal starosta MČ Bratislava-Petržalka Ján
Hrčka, ktorý...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk