Vydrica bude zelenou oázou: Investor použije eko riešenia a zachová aj jej historickú hodnotu

23. októbra 2020

23. október 2020Správy
Samospráva

Mesto Bratislava podpísalo dôležité memorandum s investorom v území Vydrice.

Zdroj:
Vydrica Development

Dôležité územie Bratislavy – Vydrica – si vyžaduje zodpovedný
prístup, keďže je súčasťou pamiatkovej rezervácie. Zabezpečiť ho má
nová zmluva s investorom.

„Bratislava podpísala memorandum s investorom v území
Vydrice, ktorému mestské zastupiteľstvo schválilo predaj menšieho pozemku
v tomto území za mimoriadne výhodných podmienok pre mesto,“
píše samospráva na svojom facebooku.

Hodnoty

Mesto ďalej dodáva, že vďaka memorandu budú v tomto priestore, ktorý
je súčasťou pamiatkovej rezervácie, zapracované dôležité prvky.

„Stavebná činnosť by mala predovšetkým rešpektovať
hodnoty formujúce obraz Bratislavy, teda historické...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk