Záchrana vzácnych vtákov: Po obnove svahu sa vrátia na breh Dunaja

25. februára 2021

Zdroj:

BROZ

Ochranári čoskoro začnú s opravou pravého brehu Dunaja neďaleko Prístavného mosta

25. február 2021

Rôzne
Správy

25. február 2021

Rôzne
Správy

Ochranári čoskoro začnú s opravou pravého brehu Dunaja neďaleko Prístavného mosta

Zdroj:

BROZ

Ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ)
a vodohospodári z Vodohospodárskej výstavby, š.p. čoskoro...

0

Celý článok na bratislava.dnes24.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk