V Bratislave navrhujú vznik Národného cintorína, a to povýšením Ondrejského

9. marca 2021

Ondrejský cintorín na Ulici 29. augusta je najstarším cintorínom v Bratislave, založený v roku 1784. Popri Národnom cintoríne v Martine by na Slovensku mohol vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského Ondrejského cintorína. V novele zákona o Bratislave a v novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry to navrhujú koaliční parlamentní poslanci. Národný cintorín v hlavnom meste má byť logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine z 19. storočia, ktorý je už zaplnený.Ondrejský cintorín na Ulici 29. augusta je najstarším cintorínom v Bratislave, založený v roku 1784. Od roku 1988 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.„Hoci sa na tomto cintoríne od päťdesiatych rokov 20. storočia pochováva iba výnimočne, počet významných osobností pochovaných na tomto cintoríne je v porovnaní s ostatnými cintorínmi obdivuhodný a porovnateľný aj s významnými...

0

Celý článok na www.aktuality.sk
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk